Top

Proplach topení

V každém topném systému se při ohřevu vody postupně tvoří usazeniny, koroze, vodní kámen a jiné látky a dochází tak k postupnému zanášení topné soustavy vodním kamenem a organickými usazeninami. Usazeniny v radiátorech a potrubí následně omezují přenosu tepla a snižují tak účinnost celé otopné soustavy až o 20%.

Nárůsty ulpívají na stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, zejména ve spodní třetině, kde je snížená cirkulace a samotná voda jej není schopná vyplavit. Dochází také i k neprůchodnosti - ucpání termoregulačních radiátorových ventilů.

Ve všech neošetřených instalacích se proto neustále vytváří černý kal oxidu železitého i při téměř nulové přítomnosti vzduchu nebo rozptýleného kyslíku, především z důvodu elektrolytické koroze. Zvýšená hladina rozptýleného kyslíku (například z důvodu problému se zavzdušněním) problém ještě zhoršuje.

Oxid železitý je pětkrát těžší než voda a usazuje se v prostorách se sníženým průtokem jako jsou radiátory, podlahové topení atd. Tyto usazeniny způsobují kromě plýtvání palivem i další problémy, jako jsou například hlučnost kotle, topného systému a selhání komponent, což se týká především oběhových čerpadel výměníků tepla atd.

Jak poznáte, že něco není v pořádku?

Hlavně v nižších patrech netopí spodní část radiátoru. V topení se ozývají zvuky.

Čím je to způsobeno?

Vlivem rozdílných teplot a vstupem plynů do systému dochází k hromadění minerálních prvků a organických látek obsažených v médiu (zde topná voda), jehož výsledkem jsou úsady a především kal v otopném systému. Nárůsty ulpívají po stěnách rozvodů, nejvíce ve slepých místech, a kal v radiátorech, obzvlášť ve spodní třetině, kde je snížená cirkulace a samotná voda jej není schopná vyplavit.

Jak často se má systém čistit?

Úsady se znovu objeví jako důsledek chemických procesů a doporučená perioda pro čištění topné soustavy je 7-10 let. U zařízeních, jakými jsou deskové a trubkové výměníky, je čištění doporučováno přímo výrobci každé dva roky právě kvůli zachování účinnosti přenosu tepla, jako prevence korozi a k prodlužování životnosti zařízení. Řádná údržba je jednou ze základních povinností každého majitele nebo provozovatele technického zařízení a znamená provádění veškeré činnosti k zachování užitných vlastností věci, tj. udržovat zařízení v takovém stavu, kdy je schopné v plném rozsahu plnit účel, k němuž bylo určeno. U topných soustav je však tento servis zcela opomíjen.

Pokud se na stěnách radiátorů vyskytuje vodní kámen, tak může výrazně snížit schopnost přestupu tepla a tím následně snížit schopnost účinně vytápět místnosti. Usazený vodní kámen a kal ve výměníku tepla kotle výrazně snižuje výkon kotle a tím i topné soustavy. Usazeniny v radiátorech a potrubí však snižují účinnost celého topného systému.

V případě zájmu o cenovou kalkulaci proplachu či podrobnější informace nás kontaktujte.