Top

Nová zelená úsporám

V rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám můžete získat příspěvky například na zateplení domu, využívání dešťové vody či na stavbu zelené střechy, tepelná čerpadla, fotovoltaiku a solární ohřev vody.

Můžete příspěvek na ekologický a ekonomický zdroj energií dostat i vy? Pokud splňujete následující podmínky, tak určitě ano.

  • Jste plnoletým vlastníkem, stavitelem či nabyvatelem nemovitosti na území ČR.
  • Nemovitost slouží k trvalému pobývání. Dotaci můžete nově dostat i na chatu či chalupu, ale jen v případě, že tam máte vedený trvalý pobyt.
  • Nový zdroj energie byl či bude instalován a plně uhrazen po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve.
  • Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu.
  • NZÚ podporuje jak rodinné, tak bytové domy. V případě rodinných domů je omezení jediné – nesmí se v nich nacházet více než 3 bytové jednotky. Zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek.

A jak je to s výší příspěvků? Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav.

Dotaci vyřídíme za vás

Zdá se vám to vše příliš složité nebo nemáte na papírování čas? Dotaci za Vás vyřídí náš energetický specialista:

Ing. Pavel Adam, Ph.D.

energetický specialista
+420 734 237 835
adam@optimalizacebudov.cz
www.optimalizacebudov.cz