Top

Jádrové vrtání

Nově nabízíme jádrové vrtání pomocí přístroje REMS Picus DP, který umožňuje jádrové vrtání bez vody mikroimpulzní technikou. Jde o čisté, jednoduché a rychlé řešení – zařízení například vyvrtá 200 milimetrů v železobetonu o průměru 62 milimetrů za pouhých pět minut.

Vrtat lze například v již hotových objektech a vytvářet otvory a prostupy v místech, kde by přídavná chladicí voda způsobila znečištění či zapříčinila další nutné práce, nebo dokonce omezení z hlediska bezpečnosti – například vrtání v blízkosti rozvodných skříní či v objektech s hotovou vnitřní úpravou (malbou, obklady atd.).

Přístroj nám umožňuje vytváření prostupů zdmi a podlahami v bytových objektech a domech tam, kde je třeba při rekonstrukcích umístit nové rozvody telekomunikačních sítí, klimatizace, zemních čerpadel, požární vody a mnoha dalších aplikací.

Beton, železobeton do ≤ Ø 162 (200) mm, zdivo a další do ≤ Ø 250 mm.

Ceník

Ø průměr (mm) železobeton svisle železobeton vodorovně
32-52 2 050 Kč 2 412 Kč
62 2 200 Kč 2 580 Kč
82 2 250 Kč 2 600 Kč
102 2 650 Kč 3 150 Kč
132 3 150 Kč 3 690 Kč
162 3 980 Kč 4 680 Kč
182 4 230 Kč 4 960 Kč
200 Jen cihlové zdivo

Přirážky a poplatky

Podmínky, které musí splnit objednatel:

 • bezplatný zdroj energie 220V
 • naznačení otvorů vodou nesmyvatelnou barvou

Poplatky

 • Vrtání ze spodu do stropu: +20 až 60%
 • Výztuž nebo ocelový prvek v betonu o průměru větším než 16mm: 57,- Kč / 1cm²
 • Vlastní zdroj energie: 650,- Kč / den
 • Šikmé vrtání: +10%
 • Suché vrtání železobetonu: +100%
 • Použití recyklátoru 500,- Kč / den
 • Použití prodloužení (300mm) (při hloubce vrtů nad 47 cm): +15%
 • Použití prodloužení (500mm) (při hloubce vrtů nad 47 cm): +20%
 • Vrt vyšší než 1,5m: +15% (+cena plošiny, lešení)
 • Odsávání chladící směsi: +15%
 • Prostoje a pomocné práce: 425,- Kč / 1 os. / 1 hod.
 • Kotva: 25,- Kč
 • Chemická kotva 350,- Kč
 • Dopravní náklady 16,- Kč / km, Brno 600,- Kč

V ceně není zahrnuta likvidace odpadu, minimální cena celé zakázky: 3.000,- Kč.