Technické zařízení budov

  • Raven CZ Chrlice administrativní budova - podlahové vytápění,TČ, ZTI
  • Vodojemy Žlutý Kopec -  Podlahové výtápění, TČ, ZTI
  • Fotýnova 23-25-27 - výměna 175 otopných těles vč.příslušenství, zaregulování objektu.
  • Voříškova 3 - výměna st.zásobníku TV 1000l.
  • Skladovací hala (fy. Plast Brno), Brno ul.Jarní - ZTI, ÚT
  • Dětská nemocnice, rekontrukce objektu L 1PP-2NP, ZTI a ÚT